برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو و نتایج

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران المپیک 2016 ریو برزیل / برنامه کامل بازی های ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو

برنامه المپیک 2016 برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو | نتایج و جدول بازیهای المپیک 2016

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو | نتایج و جدول بازیهای المپیک 2016

برنامه مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو روزها یاول تا آخر

برنامه بازیهای ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو

برنامه کامل رقابت‌های ورزشکاران ایران در المپیک + جدول

سی و یکمین دوره بازی های المپیک از پنجم آگوست(۱۵ مرداد) در شهر ریو دوژانیرو برزیل افتتاح خواهد شد. ایران در این دوره از رقابتها با ۶۳ ورزشکار در ۱۴ رشته حضور خواهد داشت. ملی پوشان ایران در رشته های کشتی(آزاد و فرنگی)، وزنه برداری، دوومیدانی، تکواندو، تیراندازی، تیر وکمان، بوکس، جودو، شنا، والیبال، دوچرخه سواری، تنیس روی میز، قایقرانی و شمشیربازی، به رقابت خواهند پرداخت.

رقابت نمایندگان ایران در المپیک ریو از شانزدهم مرداد با تیراندازی آغاز می شود و سی و یکم مرداد با کشتی آزاد به پایان می رسد. شما نیوز

برنامه نمایندگان ایران در المپیک ۲۰۱۶ به تفکیک روز:

(ساعت مسابقات به وقت ایران است.)
المپیک 2016 ریو برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو | نتایج و جدول بازیهای المپیک 2016

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایرانی در ریو برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو | نتایج و جدول بازیهای المپیک 2016

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایرانی در ریو برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو | نتایج و جدول بازیهای المپیک 2016

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایرانی در ریو برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو | نتایج و جدول بازیهای المپیک 2016
برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایرانی در ریو برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو | نتایج و جدول بازیهای المپیک 2016

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایرانی در ریو

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایرانی در ریو برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو | نتایج و جدول بازیهای المپیک 2016


برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایرانی در ریو برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو | نتایج و جدول بازیهای المپیک 2016

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایرانی در ریو

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایرانی در ریو برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو | نتایج و جدول بازیهای المپیک 2016

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایرانی در ریو برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو | نتایج و جدول بازیهای المپیک 2016

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایرانی در ریو برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو | نتایج و جدول بازیهای المپیک 2016

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایرانی در ریو برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو | نتایج و جدول بازیهای المپیک 2016

برای دانلود کامل مراسم افتتاحیه المپیک 2016 ریو اینجا کلیک کنید

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو | نتایج و جدول بازیهای المپیک 2016